Waarom is het werk van vrijwilligers nodig?

Als tafeltennisvereniging zijn we trots op onze eigen speelzaal. We zijn eigenaar van ons clubhuis en moeten de binnen- en buitenkant onderhouden. Ook de tuin en de parkeerplaats aandacht nodig. Daarnaast willen we voor onze leden veel organiseren, regelen, sponsoren binnen halen en hen hierover informeren. We kunnen en willen dit niet uitbesteden, dus heeft de vereniging veel inzet van leden nodig om (financieel) gezond te blijven.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2015 hebben de leden ingestemd met het voorstel dat alle leden zich actief inzetten voor de vereniging middels vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook.

De contributie bedraagt € 185,- per jaar, vrijwilligers krijgen € 35,- korting.

Voor de leden die alléén spelend lid willen zijn en geen vrijwilligerswerk willen verrichten, zal de jaarlijkse contributie per 1 januari 2017 met € 35,- verhoogd worden naar € 185,-.

 

Via ‘opgaveformulier voor vrijwilligerswerk’ kan je aangeven waar je voorkeur ligt. Bijvoorbeeld:

 • als je handig bent, meld je je aan voor de onderhoudscommissie. Als je groene vingers hebt kun je ook bij deze commissie terecht. Ook de tuin rondom het clubgebouw moet worden onderhouden;
 • als je het leuk vindt om onze leden van allerlei informatie te voorzien, meld je je aan bij de communicatiecommissie;
 • als je graag commercieel aan de slag gaat, meld je je aan bij de sponsorcommissie;
 • als je wilt helpen het clubgebouw schoon te maken, meld je dan aan voor de schoonmaakcommissie;
 • wil je op een competitieavond achter de bar staan, meld je dan aan voor de barcommissie.

Mocht je iets kunnen betekenen voor de vereniging waar wij nog niet aan hebben gedacht, dan kan je hierover met het bestuur in gesprek gaan.

 

Na ontvangst van dit formulier zullen nieuwe leden of ouders/verzorgers persoonlijk worden benaderd om de details te bespreken. Het is ook mogelijk om je voor ad-hoc werkzaamheden beschikbaar te stellen. Vragen bij het invullen? Neem contact op met één van de bestuursleden. Hun telefoonnummers zijn terug te vinden op het informatieformulier of op onze website www.tafeltennis-velp.nl.

 

Spelregels vrijwilligersbijdrage

 • Ieder lid van S.C. Velp betaalt vanaf 1 januari 2017 € 35,00 vrijwilligersbijdrage naast de contributie. De voorzitter van de commissie houdt de uren bij op de presentielijst en geeft dit door aan de penningmeester. Als het lid in 2017 zes uur vrijwilligerswerk heeft verricht, wordt € 35,- in januari 2018 teruggestort op zijn of haar bankrekening;
 • leden dienen twee voorkeuren aan te geven op het opgavenformulier. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de eerste voorkeur. Is hierin al voorzien door vrijwilligers (bijv. de bardienst) dan worden leden benaderd voor de tweede voorkeur;
 • er wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeursdagen en -tijden. Mocht hier geen invulling aan gegeven kunnen worden, dan worden leden benaderd om in overleg tot een andere oplossing te komen;
 • het is de eigen verantwoordelijkheid van leden om ervoor te zorgen dat er voldoende uren aan vrijwilligerswerk worden besteed;
 • indien gewenst kan het bestuur of (een van) de commissies met een voorstel komen tot invulling van het vrijwilligerswerk;
 • donateurs en sponsoren die zelf bij de vereniging spelen zijn vrijgesteld van betaling van deze vrijwilligersbijdrage;
 • het bestuur heeft het recht om in individuele gevallen uitzonderingen te maken. Mocht je hiervoor in aanmerking denken te komen, dan kan je hierover contact opnemen met een van de bestuursleden.

Klik hier

SponsorKliks, gratis sponsoren!